تماس با ما

اطلاعات تماس:

آدرس: خوزستان، اهواز، زیتون کارگری، خ رازی، پلاک ۱۸

تماس در روز های غیر تعطیل از شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 21

تلفن: ۰۶۱۳۲۲۶۱۷۷۱ ، ۰۹۱۶۹۱۴۳۹۵۰ ، ۰۹۱۶۰۳۰۶۷۵۴

ایمیل: mercemarketus@gmail.com

ارتباط مستقیم:

تماس با ما

اطلاعات تماس:

آدرس: خوزستان، اهواز، زیتون کارگری، خ رازی، پلاک ۱۸

تماس در روز های غیر تعطیل از شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 21

تلفن: ۰۶۱۳۲۲۶۱۷۷۱ ، ۰۹۱۶۹۱۴۳۹۵۰ ، ۰۹۱۶۰۳۰۶۷۵۴

ایمیل: mercemarketus@gmail.com

ارتباط مستقیم: