پیشنهادات و انتقادات

در این قسمت شما میتوانید هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا ایرادی که در جهت بهبود خدمت رسانی مرس مارکت به شما عزیزان باشد را با ما در میان بگذارید. ما نیز تمام تلاش خود را در راستای ارزش نهادن به نظرات شما و افزایش کیفیت کالاها و خدمات خواهیم کرد.

پیشنهادات و انتقادات

در این قسمت شما میتوانید هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا ایرادی که در جهت بهبود خدمت رسانی مرس مارکت به شما عزیزان باشد را با ما در میان بگذارید. ما نیز تمام تلاش خود را در راستای ارزش نهادن به نظرات شما و افزایش کیفیت کالاها و خدمات خواهیم کرد.